T'agrada la imatge de fons?
clica aquí per veure-la

  • Català
  • Español
  • English
  • Francoise
  • Russian
Torre del Santuari
  • Català
  • Español
  • English
  • Francoise
  • Russian

Torre del Santuari - Segle XIII

La torre del Santuari és de guaita, de planta quadrangular, amb espais interiors cúbics i defensada per matacans a la part alta, a les quatre direccions cardinals. El basament és en talús i els sòcols estan senyalats amb una imposta i els interiors coberts de voltes de maons.

El seu paper com a defensora de l’antiga població de la Pineda és innegable, i a ella deu el Santuari la permanència al lloc on avui dia perdura.

-----------------------------

Torre del Santuario - Siglo XIII

La torre del Santuario es de vigilancia, de planta cuadrangular, con espacios interiores cúbicos y defensados por matacanes en la parte alta, en las cuatro direcciones cardinales. El basamento es en talud y los zócalos están señalados con una imposta y los interiores cubiertos de bóvedas de ladrillos.

Su papel como torre de defensa de la antigua población de la Pineda es innegable y a ella debe la permanencia del Santuario en el lugar donde todavía hoy perdura.

-----------------------------

Sanctuary Tower - XIII century

This tower was the surveillance tower of the Sanctuary, with quadrangular floor, and cubic interior spaces and guarded with machicolations on the superior part of all four cardinal points. The base is inclined and the plinth is noticeable with an impost. The interior is covered with a brick vault.

Its role as a defender of the old town of la Pineda is undeniable, hence the location of the Sanctuary where it still lies to this day.

-----------------------------

Tour du Sanctuaire – Siècle XIII

C’est une tour de surveillance, de plante quadrangulaire, avec des espaces intérieurs cubiques et ​​par mâchicoulis dans la zone haute, et aux quatre directions cardinales. Le soubassement est en talus et les plinthes sont marquées avec une imposte et les intérieurs sont couverts avec voûte de brique.

Son papier comme tour surveillance de la vielle ville de la Pineda est indéniable donc le sanctuaire a duré jusqu’au présent.

-----------------------------

БАШНЯ СВЯТИЛИЩА — XIII век

Башня Святилища с квадратным основанием и внутренними помещениями кубической формы выполняла функции сторожевого укрепления. Наверху расположены машикули (навесные бойницы), обращенные к четырем сторонам света. Основание выполнено под откосом, цоколи украшены фризом, а внутри перед глазами открывается сплетение кирпичных сводов.

Башня играла важную роль в защите древнего поселения Пинеда. Именно благодаря ей Святилище сохранилось на том месте, где оно возвышается в наши дни.