TASTVM Vila-seca es consolida en la seva segona edició | Vila-seca, la Pineda Platja