Vila-seca participa de nou al “Catalunya, Hola Família” | La Pineda Platja