Vila-seca participa de nou al “Catalunya, Hola Família” | Vila-seca, la Pineda Platja