Pla Estratègic de l’activitat turística de Vila-seca Archives | My Site

El Pla Estratègic de l’activitat turística de Vila-seca es va presentar el 2017 com una ferma aposta del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca per potenciar la destinació i impulsar noves vies de desenvolupament i creixement en el sector en el període 2017-2021.

El procés d’elaboració del Pla Estratègic va començar l’any 2016, quan el sector públic i privat van analitzar la realitat de la destinació i identificar la diagnosi de l’activitat turística. D’aquesta diagnosi es van establir diferents oportunitats de millora per tal de consolidar el model turístic i aconseguir que aquesta sigui una destinació de prestigi.

El Pla Estratègic de l’activitat turística de Vila-seca està elaborat pel PCT, el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, encarregat de dur a terme la diagnosi del pla i dissenyar aquelles propostes que permetran avançar i aconseguir els objectius marcats.

Descarrega't el Pla Estratègic